تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد📒 استاد عبدالباسط 🎤 تقدیم به…

تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد📒
استاد عبدالباسط 🎤

تقدیم به روح‌پرفتوح استاد حضرت محمدرضا شجریان 😔💔
روحشون شاد یادشان جاویدان 😔