تصوّرِ ایرانِ بدونِ شجریان هوشنگ ابتهاج (#سایه): رضا! من…

تصوّرِ ایرانِ بدونِ شجریان

هوشنگ ابتهاج (#سایه):
رضا!
من نمی‌توانم تصور بکنم ایران باشد و بگویند شجریان نیست؛ یعنی من اصلاً ایران بدون شجریان را نمی‌توانم تصور بکنم.

شفیعی کدکنی:
مسلم است؛ مثل حافظ می‌ماند، اگر حافظ نباشد ایران وجود ندارد.

۳۰ بهمن ۱۳۹۴، منزل سایه
(بخشی از گفت‌وگوی استادان هوشنگ ابتهاج و محمدرضا شفیعی‌کدکنی به روایت دکتر معصومه امیرخانلو)

برگرفته ازکانال پیر پرنیان اندیش
??
@bare30p