تدریس درس پنجم مطالعات ششم عوامل موثر در کشاورزی مدرس-…تدریس درس پنجم مطالعات ششم عوامل موثر در کشاورزی
مدرس- ناجی
تدریس- مجازی

———————————————-

🙈🙈🙈
بیب بیب زود زود درس میدین
من سرعت شما را می بینم استرس میگیرم

———————————————-

کلا اجتماعی زیاده نجنبی عقب میمونیم😍

———————————————-

😳چندین ساله ششم درس میدم ۲ سال هم ۲ کلاس با هم اجتماعی درس میدادم با شتابی که شما تدریس دارین و این مدت دیدم درس ندادم ولی هیچ وقت عقب نیوفتادم از دروس