با مهر آمد و با مهر رفت آن آوای ماندگار…..🖤 ⚫️خسروی…

با مهر آمد و با مهر رفت
آن آوای ماندگار…..🖤
⚫️خسروی آواز ایران ، استاد محمد رضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر امروز در بیمارستان جم تهران درگذشت
روحش شاد🖤
تسلیت به ملت بزرگ ایران😔🖤🖤🖤🖤🖤🖤