با مهر آمد و با مهر رفت آن آوای ماندگار…..? ⚫️خسروی…

با مهر آمد و با مهر رفت
آن آوای ماندگار…..?
⚫️خسروی آواز ایران ، استاد محمد رضا شجریان پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر امروز در بیمارستان جم تهران درگذشت
روحش شاد?
تسلیت به ملت بزرگ ایران???????