این سوال جواب ۳ میشه درسته که در گزینه ها نیست؟؟این سوال جواب ۳ میشه درسته که در گزینه ها نیست؟؟

———————————————-

نه
یک میشه
کافیه یکان یعنی سه رو۱۲بار در هم ضرب کنی

———————————————-

۳ میاد بنظرم

———————————————-

بله من یازده بار ضرب کردم
بله ۳

———————————————-

زنده باشید🌸