1134043354_3121051134043354_312105

———————————————-

از خودت میتونی هر نمادی و بنویسی مثلا برا ع من نماد & انتخاب میکنم میتونی یک شکلک بکشی

———————————————-

ممنون

———————————————-

جواب این سوال