1091242663_3425931091242663_342593

———————————————-

رابطه =شماره شکل ضربدر خودش
شکل شماره یک در هر ضلع یک چوب کبریت دارد..شکل شماره دو در هرضلع دو چوب کبریت دارد شکل شماره سه در هر ًضلع سه چوب کبریت پس شکل شماره ده در هر ضلع ده چوب کبریت دارد…
شکل شماره ده صد چوب کبریت دارد

———————————————-

شکل شماره یک..یک مثلت…شکل شماره دو چهار مثلت …شکل شماره ده صد مثلث

———————————————-

پایینی را یکی این نقطه ها را بشماره عالیه😅

———————————————-

دومی
۱ ۶ ۱۵ ۲۸
+۵ +۹ +۱۳
+۴ +۴
رابطه میشه
۲ × ( شماره شکل × شماره شکل ) – شماره شکل

———————————————-

پس چوب کبریتای وسط اینجوری سرشون بی کلاه میمونه بیشتر دقت کنید به توضیحات من نگاه کنید ما باید ببینیم هر شکل مثلث هاش چندتاست لازمه مثلث های محیطی را بشماریم بعد ×۳ کنیم چون هر مثلثی از ۳ چوب کبریت ساخته شده