من خودم تدریس می کنم فیلم های کوتاه میفرستم تولید محتوا…

من خودم تدریس می کنم فیلم های کوتاه میفرستم تولید محتوا هم نکردم ولی جایی که لازم بدونم از فیلم همکارها از محتواهاشون با حفظ امانتداری استفاده می کنم..ولی تا آخر نگاه می کنم و بررسی می کنم بعضی ها اشکالات کوچک دارن..مثلا تو معلم یار ششم همکار عزیز برای رنگبری از سرکه استفاده کرده بود.تو آزمایش..

———————————————-

مگه نباید از سرکه استفاده می کرد برای رنگبری پرمنگنات پتاسیم؟

———————————————-

سرکه کاتالیزوره
لازمه دیگه

———————————————-

از سرکه به عنوان رنگبر استفاده کرده بود…

———————————————-

لازمه..بله دقیقا..ولی نقش رنگبری نداره که

———————————————-

سرکه نقش کاتالیزور نداره تو این آزمایش..باعث میشه آب اکسیژنه زود تجزیه نشه

———————————————-

سرعت دهتده
یا کاتالیزور

———————————————-

و سرعت رنگ بری،را افزایش میدهد

———————————————-

از تجزیه سریع آب اکسیژنه جلوگیری می کنه

———————————————-

مطمئنین فقط سرکه ریخت؟

———————————————-

من به بچه ها گفتم کاتالیزور و سرعت دهنده

نگید که غلط بوده

———————————————-

بله فقط سرکه ریخت.

———————————————-

عجیبه فیلمشو شخصی من بفرستین

———————————————-

کاملش اینه👆

———————————————-

ممنونم🌺
باید برم قسمت جلوگیری از تجزیه آب اکسیژنه رو به تدریسم اضافه کنم

———————————————-

پتاسیم پرمنگنات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می کنه این ماده سبب تجزیه آب اکسیژنه میشه با افزودن سرکه منگنز دی اکسید تولید نمیشه

———————————————-

اگر مقدار پتاسیم پرمنگنات کم باشه یعنی بنفش کم رنگ باشه نیاز به سرکه نیست .
اما اگر پتاسیم پرمنگنات بنفش تیره بشه شما وقتی آهب اکسیژنه ریختید زرد رنگ میشه
برای اینکه زردیش از بین بره سرکه اضافه کنید
سرکه میاد ماندگاری آب اکسیژنه رو بیشتر می کنه چون آب اکسیژنه یه محلول ناپایداره و زود تجزیه میشه

———————————————-

حتما سرکه و آهب اکسیژنه رو ترکیب کرد که برلی بچه ها جذاب بشه حالت شعبده بازی .که به عبارتی کنجکاو کنه

———————————————-

ممنونم