#محمد_رضا_شجریان سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی دل ز…

#محمد_رضا_شجریان

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو؟
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی…

حال دلت خوب میشه 🙏🌺