سلام همکاران عزیز جواب این رو میخواستم حل کردم میخوام…سلام همکاران عزیز جواب این رو میخواستم حل کردم میخوام مطمین بشم
ممنونم

———————————————-

۲×۲
۲×۳
۳×۳
۳×۴
۴×۴
۴×۵=۲۰

شکل ششم ۲۰

———————————————-

ممنون عزیزم خودم با شکل حل کردم هم همینجوری شد❤️

———————————————-

سلام
در شکل هایی با شماره زوج یک ردیف نقطه و در شکل هایی با شماره فرد یک ستون نقطه اضافه می شوند
پس شکل شماره ۵
یک ستون ۴ تایی اضافه بشه = ۱۶ نقطه
و شکل ۶ هم یک ستون اضافه بشه = ۲۰ نقطه

اگه به شکل ها خوب نگاه کنی یه بار شکل مربع ویه بار مستطیل میشه وقتی مربع به مستطیل تبدیل بشه یه ردیف به مربع اضافه میشه و هنگامی که مستطیل به مربع تبدیل بشه یه ستون اضافه میشه پس شکل ۵ میشه ۱۶تا وشکل ۶میشه۲۰تا
بنابراین در الگوهای فرد الگوی مربعی میشه
1⃣》۲×۲=۴
3⃣》۳×۳=۹
5⃣》۴×۴=۱۶
در الگوهای زوج الگوی مستطیلی هست
2⃣》۲×۳=۶
4⃣》۳×۴=۱۲
6⃣》۴×۵=۲۰

———————————————-

ممنون خانم حسینی جان
چقدر کامل و خوب توضیح دادین