خدایا به اربعین عظیم الشّان فاطمه (س) یگانه دُردانه و…

خدایا به اربعین عظیم الشّان فاطمه (س) یگانه دُردانه و محبوب جمیع اولیاء و اوصیاء الهی مِنَ الَازل اِلی الابَد – حضرت ابا عبداله الحسین- قسم میدهم، بشریت را از شرِّ این ویروس منحوس و جانمانسوز ” کرونا” نجات ده.
مبتلایان به این بیماری در سراسر عالَم بویژه کشور علوی ایران اسلامی عزیزم شفا عاجل مرحمت فرما.
و بر شیفتگان آنحضرت توفیق زیارت اربعینش عارفا بحقّه نصیب بگردان.
“آمین یا رب العالمین”

التماس دعا/ مُحبُّ الحسین
جعفر راستگوی