بنده که معلم هستم برای من حذف دانش آموز وجود نداره متاسفانهبنده که معلم هستم
برای من حذف دانش آموز وجود نداره متاسفانه

———————————————-

همکار ☝️

———————————————-

همکار گرامی نمیدونم چرا برای من احراز هویت نمیاره !!

———————————————-

بزار مرحله به مرحله براتون می فرستم

———————————————-

ممنونم
لطف میکنید

———————————————-

افزودن کاربر رو بزنید

———————————————-

روی ورد به کلاس من کلیک کنید ☝️

———————————————-

پس اینطوری میتونم دانش آموزام رو برگردونم گروه ؟؟

———————————————-

افزودن عضو ☝️

———————————————-

یه تست بکنید
خیلی وقت نمیگیره
کد ملی رو میزنید
سال تولد
ماه تولد
روز تولد
بعد معلوم میشه

———————————————-

بله چشم حتما

———————————————-

سلامت باشید