الگوی اولی اگر مثلث های محیط هر شکل را رنگ کنیم متوجه…

الگوی اولی
اگر مثلث های محیط هر شکل را رنگ کنیم متوجه میشیم که هر شکل تعداد مثلث هایش الگوی مثلثی هست و هر مثلثی هم ۳ تا چوب کبریت میشه
۱ ۳ ۶ ۱۰🔼
×۳
۳ ۹ ۱۸ ۳۰
ردیف پایین تعداد چوب کبریت هاست .
پس برای تعداد مثلث های شکل از الگوی مثلثی استفاده می کنیم ک بعد ۳ برابرش می کنیم
(۱۰×۱۱)÷۲=۵۵
تعداد مثلث ها
۵۵×۳=۱۶۵
چوب کبریت

———————————————-

مهسای عزیز سلام صبح به خیر..جوابش صد میشه .

———————————————-

نوشتم بالا ۱۶۵

———————————————-

خیلی خیلی ممنون ومتشکر😍