استاد محمد رضا شجریان درگذشت #ایران_تسلیت

استاد محمد رضا شجریان درگذشت

#ایران_تسلیت