1139485125_350755

1139485125_350755

———————————————-

😂😂😂😂

———————————————-

معلومه‌ مادرش از نمرات توصیفی خبر نداره
بایستی می نوشت دخترم برات خیلی خوب گرفتم😂😂

———————————————-

طراح اطلاعاتش ناقصه😂😂

———————————————-

آره دقیقا😂😂