1134043354_310429

1134043354_310429

———————————————-

سلام

الگوی کلی شکل ها, الگوی مثلثی هست

1 , 3 , 6 , 10 , …

n(n+1)÷2

که شکل مرحله بیستم:
20×21÷2=210
کلا دایره داره.

حالا الگوی دایره های آبی رو بنویسیم:

1 ,1 , 4 , 4 , 9, 9 , 16 ,16 , 25 ,25 , …

اگه دقت کنید هر دو شماره الگوی متوالی, الگوی مربعی یکسان داره

پس شکل شماره ی 20,
دارای 100 دایره آبی رنگ هست

کل دایره ها ها هم 210 تاست
210-100=110
تعداد دایره های سفید رنگ

نسبت دایره های آبی به سفید
100 10
——=——
110 11

نسبت دایره های سفید به آبی
110. 11
—–=—–
100. 10

———————————————-

ممنون ?