1134043354_310253

1134043354_310253

———————————————-

ببخشید اینو هم جواب بدید لطفا🙏🙏

———————————————-

(شماره شکل*6)+1

(18*6)+1=109
الگوی عدد 18

———————————————-

مرسی