1134043354_310223

1134043354_310223

———————————————-

سلام این الگو ایراد داره

———————————————-

این الگو ایراد داره

تصحیح کنید به صورت زیر
به شکل سوم 4 تا اضافه کنید
4 , 9 , 14 , ..
+5 +5

(5×n)-1

یا از شکل دوم, دو تا کم کنید :
4 , 7 , 10 , …
+3 +3

(3×n )+1