نرم‌افزاری بسیار سبک برای کاهش حجم ویدیو در این نرم‌افزار…

Download

نرم‌افزاری بسیار سبک برای کاهش حجم ویدیو
در این نرم‌افزار می توانید ویدیو‌های ۲۰۰ مگابایتی را به کمتر از ۱۰ مگابایت کاهش حجم داد و به راحتی آن را در گروه و‌کانال قرار داد.
روش‌کار با این نرم افزار بسیار ساده می باشد.
بعد از نصب و وارد شدن به برنامه ، ویدیو مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک بر روی کلمه‌های( low,high و standard) ویدیو را به دلخواه فشرده کنید و بعد از آن دایره زرد رنگ را بزنید تا فایل ذخیره شود.