#علوم انجام آزمایش های درس دوم در کلاس ما

#علوم
انجام آزمایش های درس دوم در کلاس ما

———————————————-

فکر نکنید یه وقت این شاهکار رنگبری کار اون آب اکسیژنه بوده دو سال پیش ما هر چی آب اکسیژنخ ریختیم نشد که بشه وایتکس ریختیم بعد لحظاتی برگه های صورتی رنگ سفید شدند سفید انگار شسته باشیمشون😅😂

———————————————-

سلام خوب منظور این آزمایشها هم اینه که دانش اموز به این نتیجه برسه که آب اکسیژنه نمیتواند همه ی رنگها را از بین ببرد

———————————————-

سلام .‌بله برای همین کاغذهای رنگی را بازیافت نمی کنند مقرون به صرفه نیست برای رنگبریشون به مواد زیادی با حجم بسیار نیازه …