صبح، سرمست از شراب روشنی است صبح، لبخند گل بوییدنی است در…

صبح، سرمست از شراب روشنی است
صبح، لبخند گل بوییدنی است
در گلستان بهار عاشقی
رویش خورشید زیبا دیدنی است

سلام صبح آدینه تون بخیر🍃🌹