سلام یه چیز میگم شاید باور نکنید قبل از خوندن یه ارزوکن…

سلام یه چیز میگم شاید باور نکنید

قبل از خوندن یه ارزوکن

خوب حالا دست چپت رو ببندِ

الله
الله
الله
الله
الله
الله
خوب حالا به نام الله
حالا این پیامو برای 15 نفر بفرست یا 3 گروه
یا 3 کانال

بعد دستت رو باز کن یا تو دستت یه چیز هست یا برات اتفاق خوبی میأفته
یا ارزوت براورده میشه

ولی اگه این کارو نکنی به الله پشت کردی

———————————————-

1134043354_310329

———————————————-

😂😂😂😂😂😂

———————————————-

1134043354_310331

———————————————-

مدیر کجایی ایت ربات رو پاک کنی