سلام درمورد قواعد فارسی ششم ممنون کمکم کنید و بفرستید برام

سلام درمورد قواعد فارسی ششم ممنون کمکم کنید و بفرستید برام

———————————————-

منکه ندارم

———————————————-

👆👆👆

———————————————-

سلام هر جلسه یه موضوع رو ساده براشون توضیح بده ابتدایی پایه و اصول رو یاد بگیرن کافیه، جزییات بیشتر رو در راهنمایی و دبیرستان کامل یاد میگیرن

———————————————-

1003083466_111088

———————————————-

1003083466_111089