سلام ،نحوه دیدن تکالیف در برنامه شاد قابل توجه همکاران.

سلام ،نحوه دیدن تکالیف در برنامه شاد
قابل توجه همکاران.

———————————————-

کسی از همکاران تونسته در بات تکلیف. تکلیفی رو برای بچه ها قرار بده؟

———————————————-

سلام همین همکاری که توضیح داده خودش تکالیف دانش آموزان خودش را هر روز می بینه و بررسی می کنه

———————————————-

بچه ها تکالیفشون رو درپیوی شاد برای من ارسال میکنند

منظورم ارسال تکلیف در بات تکلیف هست