خروج از “کتاب گویای قرآن ششم دبستان”…

خروج از “کتاب گویای قرآن ششم دبستان”
https://play.google.com/store/apps/details?id=quran.audio.book6

———————————————-

سلام خانم حسینی جان شما این ونصب کردید
آسیبی به برنامه های گوشی نمی رسونه

———————————————-

سلام .‌نه