بچه ها لیک گروه هی را دارید که مثل ششمی ها باشه ولی تو…

بچه ها لیک گروه هی را دارید که مثل ششمی ها باشه ولی تو واتساپ باشه خواهش میکنم پیدا کنید

———————————————-

میشه اینو جواب بدین

———————————————-

نداریم

———————————————-

باش

———————————————-

آرشیو یا توضیح درس ها چی خواهش میکنم یکی برای من پیدا کنید????

———————————————-

تو واتساپ چیزی نداریم نه گروه نه ارشیو