این کسرها رو چطوری توضیح بدیم به غیر از نوشتن کسرها مساوی…

این کسرها رو چطوری توضیح بدیم به غیر از نوشتن کسرها مساوی ،راه دیگه ای هست؟

———————————————-

مضرب نویسی مخرج کسرها و پیدا کردن مضرب مشترک بین مخرج های دو کسر
در درسنامه بالا توضیح دادم

———————————————-

فیلم ندارید

———————————————-

در گروه سرچ بنویسین —> کوچکترین مخرج مشترک

فیلم های تدریس خانم مالکی را با دست ورزی ببینید