همکارای گرامی کسی نمونه کار بوم داره بفرسته ممنون میشم??

همکارای گرامی کسی نمونه کار بوم داره بفرسته ممنون میشم??

———————————————-

????

———————————————-

سلام
حدود 60ساعت الی 100 کار غیر درسی در طول سال برای یه پایه
مثلا آموزش یه مهارت یا آموزش حرفه ای یه رشته ورزشی
یا یادگیری یه هنر و مانند اینها

پارسال ما برای پایه ششم آموزش پاورپوینت، آموزش فوتبال، آموزش منبت کاری رو داشتیم
که معمولا در ساعات هنر ، کار و فناوری و تفکر
هر گاهی انجام میشد

———————————————-

ممنون همکار گرامی???

———————————————-

کتاب راهنمای صفر تا صدش در مدارس موجود و خودشان فعالیتهایی پیشنهاد دادن که مدیر حتما در برنامه سالانه در ساحتهای ششگانه پیش بینی کردن

———————————————-

سلام آموزش پاورپوینت برای گوشی دارید؟؟؟برای دانش آموزانم میخوام…