واژه نامه ی درس دوم فارسی.pdf

Download

واژه نامه ی درس دوم فارسی.pdf

———————————————-

سلام خدا عمر باعزت همراه با سلامتی برای شما عنایت کنه چیز خاصی به ذهنم نرسید جز تشکر فراوان زنده باشید 😘😘😘🌷🌷

———————————————-

سلام خانم ستارپور گل ❤️ قربون شما همچنین مهربانم
خوانا هستن حالا🙈

———————————————-

کلا دلم خواست واقعا تشکر کنم این دم دست بود

———————————————-

1091242663_341064