مثلا +۵ +۶+۵+۶+۵+۶ الی آخر یا +۵+۶+۸+۱۱+۱۵+۱)۲۰ یا……..

مثلا
+۵ +۶+۵+۶+۵+۶ الی آخر
یا
+۵+۶+۸+۱۱+۱۵+۱)۲۰
یا…..
بازم مثال بزنم

———————————————-

نه لزومی نداره حرفتون کاملا متین هست جناب تزرقی ? با ۳ جمله نمیشه رابطه الگو بدست آورد و الگو را ادامه داد

———————————————-

1091242663_339178

———————————————-

بیشتر میشه گفت برای الگوهای معروف که رابطه اثبات شده ای دارند کاربرد داره ولی در اکثر مواقع ۴ جمله بودن الگو خیلی در یافتن رابطه اصلی و فکر شده طراح کمک خواهد کرد .

———————————————-

بدون تعارف گروه بسیارفعالی داریدوهمکاران بسیارخوبی درکنارتون هستن وکمک میکنن.
البته وجودشماباعث شده که همکاران سرشناس توی گروه باشن تا بنده وبقیه استفاده ببریم.

———————————————-

ممنونم ?
گروه با وجود اعضای فرهیخته ای چون شما و دیگر عزیزان همکار پویاست ?