من میرم و تدریس میکنم منتها نمیدونم اشکال از چیه توی این…

من میرم و تدریس میکنم منتها نمیدونم اشکال از چیه توی این پخش زنده بچه ها میگنند واضح واسمون نمیاد و یکمی که میگذره صفحه سیاه میشه پیام های اونها هم بعد یک مدتی نمیاد

———————————————-

ایراد در نت ضعیف و ترافیک در شاد هست.
بعد مدتی نگاه کنند کامل نشون میده.
البته فقط یک روز فرصت تماشا دارند بعداً امکان پخش نیست ( دانلود و سیو کنید به صورت فیلم در دسترس میشه)