سلام یه سوال داشتم، آیا یک بر همه اعداد بخش پذیر است؟

سلام یه سوال داشتم، آیا یک بر همه اعداد بخش پذیر است؟

———————————————-

بر عکسش
تمام اعداد بر یک بخش پذیرند
یک فقط بر یک بخش پذیره

———————————————-

یه نفر زده صحیح هست ،تعجب کردم

———————————————-

اشتباه کرده احتمالا