سلام وقت بخیر تست نمونه سوال تعدادجمله و انواع جمله دارین؟

سلام وقت بخیر تست نمونه سوال تعدادجمله و انواع جمله دارین؟

———————————————-

در کانال

———————————————-

استاد در کانال هیچ فایل نمونه سوالی که مختص تعداد جمله و انواع جمله توش باشه نبود

———————————————-

کانال تخصصی ادبیات