سلام اگر امکان داره تدریس ها و آزمون ها رو بدون همکار…

سلام اگر امکان داره تدریس ها و آزمون ها رو بدون همکار ارسال کنید تا بشه تو کلاس استفاده کرد خدای خیرمون بدرقه ی راه تون

———————————————-

هر همکاری با خواست خودش تعدادی از تدریساش را میتونه بدون نام و صداگذاری بفرسته و اگر صداگذاری و نام نوشت درست نیست ما توقع داشته باشیم که زحمتش را رایگان در اختیار دیگران قرار بده
گروه های آموزشی هر استانم و سرگروه ها فیلم هاشون با نام و نشانی محل کارشون هستند و من همان ها را بدون تغییر برای دروسی که فرصت نمی کنم تدریس کنم می فرستم . حقیقتا اصلا غیر ممکنه که بشه در فضای مجازی ۹ کتاب ششم را تدریس داشت …