زنها همه شوینده هستن میگی نه ! صابون عروس ? شامپو آرزو ?…

زنها همه شوینده هستن

میگی نه !
صابون عروس ?
شامپو آرزو ?
مایع ضرفشویی گلی ?
پودردستی یکتا ?
خمیردندان پونه ?
خمیردندان نسیم?
اسکاج کبری ?

:مردا همه نعمتن

میگی نه
مرد یعنی..
چای احمد?
برنج محسن?
آبليموي مجید ?
کشک کامبیز?
سوهان حاج حسين?
سس بیژن?
سس بهروز?
پشمک حاج عبدالله?
دوغ آبعلي?
سوياي سبحان?
عرقيات نادر?
توو این شرایط کرونایی،

نعمت های الهی راقدر بدانید??????