پاسخ سوال دو رو هم میخواستم.

پاسخ سوال دو رو هم میخواستم.

———————————————-

سلام و خداقوت
۶۲۴ میشه
تعداد اعداد فرد متوالی بین ۲ و ۵۰ را اول باید بدست بیارید .
بزرگترین عدد فرد در این بازه : ۴۹
کوچکترین عدد فرد : ۳
تعداد :
(بزرگ ترین عدد فرد – کوچکترین عدد فرد) ÷۲ +۱
(۴۹-۳)÷۲+۱=۲۴

حالا مجموع اعداد فرد متوالی :
( مجموع عدد اولی فرد و آخری فرد × تعداد اعداد ) ÷ ۲
(۴۹+۳)×۲۴ ÷۲=۶۲۴

———————————————-

یک دنیا ممنون???❤️