آزمایش کتاب علوم :دلیل اضافه کردن سرکه به محلول پرمنگنات…

آزمایش کتاب علوم :دلیل اضافه کردن سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم :
با افزودن سرکه محیط اسیدی میشود .پر منگنات پتاسیم جامد بنفش رنگ است که با وآب اکسیژنه در محیط اسیدی صورتی بسیار کم رنگ میشود .
نکته:
پتاسیم پرمنگتات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می کند که این ماده سبب تجزیه آب اکسیژنه میشود اما با افزودن سرکه محیط اسیدی می شود منگنز دی اکسید تولید نمیشود و در نتیجه آب اکسیژنه تجزیه نمی شود و خاصیت رنگ بری افزایش میابد.????????????????????
???????????????????????دلیل افزودن سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم

———————————————-

این نوشته منه?

———————————————-

ببخشید این تدریس ها همین جا می مونه ?

———————————————-

میمونه چرا نمونه

———————————————-

منظورم اینه آرشیو خواهد شد

———————————————-

بله میتونید داخل پیامهای ذخیره نگهدارید

———————————————-

جایگزین این آزمایش بتادین و وایتکس بود درسته؟؟

———————————————-

سلام بله

———————————————-

فقط این دوتا دیگه چیزی لازم نداشت؟?

———————————————-

ممنونم