نحوه حضور کلاس اولی ها در مدارس با بازگشایی مدارس معاون…

نحوه حضور کلاس اولی ها در مدارس با بازگشایی مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش :

اگر وضعیت منطقه قرمز باشد کلاسی به آن معنا که تعداد زیادی دانش آموز در آن حضور داشته باشند نخواهیم داشت، اما اینکه هر دو یا سه دانش آموز همراه خانواده بیایند و معلم شان را بشناسند لازم است. برای کلاس اولی ها چنین برنامه ای داریم.

وی با اشاره به مناطق سه گانه گفت:

#مناطق_سفید عمدتا مناطق کم جمعیت هستند. در روستاها و مناطق عشایری و دوردست مدارسی داریم که عمدتا زیر ۵۰ دانش آموز دارند و اینها با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش ها را به صورت #حضوری دریافت می کنند.با توجه به اینکه ممکن است در بسیاری از این مناطق زیرساخت های فناوری نیز وجود نداشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در #مناطق_زرد آموزش های ما #ترکیبی خواهد بود و آموزش مجازی و حضوری توامان دنبال می شود اما در #مناطق_قرمز آموزش ها #عمدتا بر بستر #مجازی خواهد بود.

حکیم زاده با اشاره به کلاس اولی ها گفت: کلاس اولی ها شرایط ویژه ای دارند و هنوز مدرسه را تجربه نکرده اند. تصور کنید بخواهیم به کودکی شش سال تمام که تصوری از مدرسه ندارد بگوییم باید از طریق گوشی و تبلت درس و مدرسه را شروع کند. کشورهای دیگر را نیز بررسی کردیم؛ بازگشایی ها برای این گروه زودتر انجام  شده و تا جای امکان حضوری بوده است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش ترکیبی در وضعیت زرد گفت: اختیاراتی را به شورای مدارس دادیم که بتوانند با مشارکت خانواده ها درباره روال آموزش تصمیم گیری کنند. معلمان می توانند برخی فعالیت ها را در فضای مجازی و برخی را به صورت حضوری انجام دهند. مدرسه تلویزیونی نیز یکی از بسترهای مهم آموزشی ماست به ویژه برای مناطق دوردست.

حکیم زاده درباره گروه بندی  دانش آموزان و تکرار دوباره محتوا از سوی معلمان در فضای مجازی و کمبود زمان برای چنین کاری گفت: راجع به گروه بندی دانش آموزان، معلمان می توانند با توجه به اختیاراتی که به شورای مدرسه داده شده است تصمیم بگیرند.

@farhangiaane_iran