👈پاور های خام و بیصدا و قابل ویرایش تمام دروس مطالعات…

👈پاور های خام و بیصدا و قابل ویرایش
تمام دروس مطالعات
تمام دروس علوم
تمام دروس فارسی
تمام دروس هدیه

👈انیمیشن های بیصدا مباحث اصلی ریاضی

🌸 قابل ویرایش و اعمال و قابل صدا گذاری و رکورد کردن صدای تدریس معلم
🌸🌸🌸🌸
👈 پایه چهارم
👈 پایه پنجم
👈 پایه ششم
🌸🌸🌸🌸🌸

در حال حاضر کارهای ساخته شده تا تکمیل پک به پی وی خریداران در حال ارسال است

🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

جهت اطلاعات بیشتر یا سفارش ارتباط بگیرید

@maryam103317

شماره تماس 09395251200
مریم عزیزی

❌❌❌❌
❌❌❌
👈👈👈 فروش فوق العاده فقط تا آخر همین هفته با قیمتی مناسب