✅اصل ۳۰ قانون اساسی در آموزش مجازی رعایت می‌شود؟! مطابق…

✅اصل ۳۰ قانون اساسی در آموزش مجازی رعایت می‌شود؟!

مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
موضوعی که بار‌ها و بار‌ها مطرح شده است، اما در عمل چندان رعایت نمی‌شود و در جریان آموزش مجازی هم که آموزش و پرورشی‌ها معتقدند عدالت آموزشی محقق می‌شود باز هم اصل ۳۰ قانون اساسی مغفول واقع شده است.

رایگان بودن اینترنت شاد که انتظار می‌رفت برای سال تحصیلی آینده هم تداوم داشته باشد، روال دیگری به خود گرفت و در آخرین تلاش‌ها قرار بر این شد تا هزینه اینترنت شاد با یک سوم بها در نظر گرفته شود؛ یعنی همان هزینه‌ای که برای سایر شبکه‌های داخلی در نظر گرفته می‌شود و این اتفاق یعنی عملا کاری ویژه برای شاد در نظر گرفته نشد و وعده‌های رنگین مسئولان مربوط صرفا روی کاغذ جا خوش کرده است و آنطور که حاجی میرزایی چند روز پیش گفت رایگان شدن اینترنت شاد در حال رایزنی دولت است

🆔 @iranamuzesh /معلمان

———————————————-

سلام رایزنی دولت باعث ایجاد شادمانی میشه چرا که از اول اگر میگفتن رایگانه کسی خوشحال نمیشد ولی بعدا که شاد رایگان بشه کلی همه شاد میشیم 🌸