گویا ژاپنی ها خلق شده اند برای حرص دادن ما. شینزوآبه نخست…

گویا ژاپنی ها خلق شده اند برای حرص دادن ما.
شینزوآبه نخست وزیر ژاپن گفته چون بیمارم و می ترسم ضعف جسمانی ام بر قضاوت ها و عملکردم تاثیر منفی بگذارد استعفا می دهم و بابت کارهایی که به سرانجام نرساندم از مردم عذر خواهی می کنم
سوال اینجاست کدام سیستم تربیتی و یا آموزه های کدام دین و مذهب یک انسان را در اوج قدرت سومین کشور اقتصادی دنیا،اینگونه مجاب می کند که بدون پنهان کردن بیماریش، در اوج زهد ردای پست و مقام را درآورد و متواضعانه از مردمش به خاطر کاستی ها عذرخواهی کند؟

———————————————-

باید به شینزو آبه بگی مسلمان واقعی👌👌👌👌👌👌👌

———————————————-

تو دین هست. منتها عمل نميشه. مشکل همينه