میدونستی یه علم جدید به اسم مهندسی ذهن وجود داره که…

میدونستی یه علم جدید به اسم مهندسی ذهن وجود داره که میتونه با نفوذ به اعماق ناخودآگاهت کل زندگیتو دگرگون کنه؟؟
اگر مشکل عاطفی داری، حس میکنی زندگیت قفل شده، یه چیزی توی گذشته‌ات آزارت میده و یا مشکل مالی داری، مهندسی ذهن بهت کمک میکنه مشکلتو حل کنی.

تحت نظر #دکترای_متافیزیک، استاد گیلکی
عضو رسمی انجمن جهانی متافیزیک
ورود🔻🔻
http://t.me/joinchat/AwnZUjvPghh3b14z5I1G7Q