صفر تا 100 چگونگی استفاده از تکنیک پرده ی سبز در تولید…

صفر تا 100 چگونگی استفاده از تکنیک پرده ی سبز در تولید فیلم های آموزشی
با تشکر از همکار عزیز و ارجمند سرکار خانم سمانه نیکو نژاد از خراسان رضوی ، مشهد مقدس

گروه آموزش تدریس آنلاین و معلمان حرفه ای
https://t.me/joinchat/B-Qj5BN_QDR8FUHXkFca8Q