سلام . شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز عاشورا را…

سلام .
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و روز عاشورا را به شما تسلیت عرض می نمایم .
مبحث تغییر صورت و مخرج کسر در کسرها