سلام دوستان سوال ۵ چطوری به دانش آموز توضیح بدم بفهمه🙏🌹

سلام دوستان سوال ۵ چطوری به دانش آموز توضیح بدم بفهمه🙏🌹

———————————————-

۴/۹×۲۷۰۰۰=۱۲۰۰۰
۲۷۰۰۰-۱۲۰۰۰=۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰÷۳۰۰۰=۵♎️
با بقیه پول ۵تا دفتر میتونه بخره

———————————————-

سپاس بیکران🌺

———————————————-

1091242663_332855