سلام بله چون مانند سایر مواد افزایش حجم هم پیدا میکنه و…

سلام
بله چون مانند سایر مواد افزایش حجم هم پیدا میکنه و رابطه ی جرم و حجم هست که عدد چگالی رو میده
در ثانی اگه بخوایم به زبان ساده بگیم مثل روغن که چگالی پایینتری از آب داره و روی آب میمونه اگر داخل ظرفی آب سرد بریزیم (رنگی باشه بهتره)و آب گرمو که رنگ متضادی بدیم و بریزیم داخل آب سرد میبینیم آب گرم تمایل به رفتن به سطح آبو پیدا میکنه