توصیه به همکارانی که با نرم افزارهای تولید محتوا آشنا…

توصیه به همکارانی که با نرم افزارهای تولید محتوا آشنا نیستند

روشی آسان برای تولید محتوا و تدریس آفلاین و انلاین

کاری از آقای میرزایی و خانم علمی از آموزش و پرورش جم

آدرس پیج  اینستاگرام 👇👇👇👇
🆔 https://www.instagram.com/dr.safaei1

کانال تلگرامی
🆑 https://t.me/Dr_Safaei