امکان اعتراض در سایت تیزهوشان فعال شد.

امکان اعتراض در سایت تیزهوشان فعال شد.

———————————————-

چجوری وقتی کارنامه رو نذاشتن هنوز؟
اعتراض به کدوم یکی از اون فیلد ها داشته باشیم؟
واقعا چه خبره؟
خب مقل آزمون نمونه، همراه با نتیجه کارنامه رو هم میدادن که اینجوری شبهه پیش نیاد دیگه

———————————————-

منم نگاه میکنم
کارنامه نیستش که به نمره کل اعتراص بزنم یا چیز دیگه ای😂😂😂

———————————————-

واقعا دم سمپاد گرم با این آزمون امسالشون🤐

———————————————-

جای تاسف داره به خدا