🔺️ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد مشاور وزیر…

🔺️ساعات برگزاری کلاس‌های درس در شاد مشخص شد

مشاور وزیر آموزش و پرورش:
🔹در موضوع زیرساخت‌های آموزش مجازی با دو مسئله مشکل دسترسی به اینترنت و بار ترافیکی آن مواجه هستیم.
🔹طبق برنامه ریزی‌های انجام شده برگزاری کلاس‌ها در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۰:۱۵، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۴۵، ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۱۵ و ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۴۵ در نظر گرفته شده اند.
🔹با توجه به اینکه تمام فعالیت‌های تعلیم و تربیتی کشور در شبکه شاد خواهد بود بنابراین تمام مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ موظف به استفاده از این شبکه و برنامه ریزی های مربوط به آن هستند.
🆔 @iranamuzesh /معلمان