کرونا فرصتی برای تفکر کرونا آمد تا هر روز درسی تازه به ما…

کرونا فرصتی برای تفکر

کرونا آمد تا هر روز درسی تازه به ما بدهد.
از کودکی هر گاه یاد محرم می افتم صدای طبل و سنج و شیپور و نی برایم تداعی می شود و طبل هایی که هر ساله بزرگتر و گوش خراشتر می شود.
کم کم عادت کرده بودیم که محرم و صفر یعنی طبل های بزرگتر و علم و کتل پر هیبت تر. یاد گرفته بودیم که تاسوعا و عاشورا یعنی بستن خیابانهای اصلی و راه افتادن کارناوالهای پر ضر و صدا که هر ساله رقابت بر سر صدای بلندتر و نمایش بیشتر حتی اگر به بهای خنداندن جماعت تماشاچی باشد.
اما به یکباره کرونا آمد…
کرونا آمد و تغییرات بسیاری در عادات ما و رفتار ما ایجاد کرد. امسال اولین سالی است که پس از چهل و اندی که از عمرم می گذرد دیگر صدایی از طبل ها و شیپور های بزرگ بر نمی آید!
امسال اولین سالی است که در سکوت محرم فرصت کردم به حسین و هدف از قیامش فکر کنم!!!
چقدر عجیب که کرونا باید می آمد و فرصتی بابت تفکر به من می داد.
حالا ما مانده ایم و چند روز تعطیلی محرم و سکوتی که بعد از سالها بیندیشیم نه تنها بر حسین و قیامش، بلکه بر هدف از خلقت خودمان و اینکه از کجا آمده ایم و چرا آمده ایم و به کجا می رویم.

کرونا آمد با تمام محدودیت ها و مشکلاتش، اما تلنگری بزرگ بود بر اندیشه، تفکرات و عادات ما.

@Tafakorkhob